Số liệu thống kê

Tháng 10

Tình hình sản xuất nông nghiệp

25/10/2011 09:03:56 SA
PhuthoPortal – Tình hình sản xuất nông nghiệp 10 tháng năm 2011 nhìn chung vẫn giữ vững ổn định nhưng còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ thu hoạch vụ mùa chậm hơn năm trước.

Tình hình sản xuất công nghiệp

25/10/2011 09:03:30 SA
PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 10 năm 2011 tăng 14,9% so với tháng trước và tăng 2,5% so với tháng cùng kỳ năm 2010.

Chỉ số giá tiêu dùng

25/10/2011 09:03:11 SA
PhuthoPortal - Việc thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ về kiềm chế lạm phát theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ trong suốt thời gian qua đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2011 trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng chậm lại.

Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng

25/10/2011 09:02:43 SA
PhuthoPortal - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 999,3 tỷ đồng, tăng 1,52% so tháng trước.

Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa

25/10/2011 09:02:05 SA
PhuthoPortal – Tính chung 10 tháng, tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá ước đạt 363,1 triệu USD, tăng 38,3% so cùng kỳ năm trước; tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá ước đạt 356,3 triệu USD, tăng 20,3% so cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hóa và hành khách

25/10/2011 09:00:34 SA
PhuthoPortal - Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải và sản lượng vận tải hành khách và hàng hóa tháng 10/2011 trong toàn tỉnh tăng cao so với tháng trước.