Số liệu thống kê

Tháng 8

Tình hình sản xuất nông nghiệp

25/08/2011 02:07:30 SA
PhuthoPortal - Tiến độ sản xuất vụ mùa: Đến nay, toàn tỉnh cơ bản đã kết thúc gieo trồng lúa vụ mùa, tổng diện tích lúa đã cấy đạt 34,8 ngàn ha, tăng 4% (+1.326ha) so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình sản xuất công nghiệp

25/08/2011 02:07:18 SA
PhuthoPortal - Tháng 8/2011 sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp  tăng 17,4% so với tháng trước và tăng 6,13% so với tháng cùng kỳ. Sản xuất tăng so với tháng trước ở một số ngành sản xuất như: bia các loại tăng 28%; sản xuất sợi và dệt vải tăng 51,2%; sản xuất trang phục tăng 24%;... Cụ thể ở từng nhóm ngành như sau:

Vốn đầu tư thực hiện

25/08/2011 02:06:58 SA
PhuthoPortal - Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ tiếp tục được các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm túc. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 8/2011 ước thực hiện 133 tỷ đồng, so với tháng trước +2,4% và bằng 91,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

25/08/2011 02:06:40 SA
PhuthoPortal - Theo qui luật, thị trường bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng thường chững lại ở những tháng giữa năm; một số cửa hàng lớn, siêu thị liên tục đưa ra chương trình khuyến mãi nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt đến người tiêu dùng, do đó tổng mức bán lẻ trên địa bàn tỉnh duy trì được kết quả ổn định.

Tình hình chỉ số giá tiêu dùng

25/08/2011 02:06:26 SA
PhuthoPortal - Tác động của các nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ đã góp phần bình ổn thị trường hàng tiêu dùng.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

25/08/2011 02:06:13 SA
PhuthoPortal - Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 8/2011 ước đạt 37,6 triệu USD, tăng 2,1% so tháng trước. Trong đó, Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 32,1 triệu USD, chiếm 85,4% tổng giá trị xuất khẩu và tăng 4,9%.