Số liệu thống kê

Tháng 7

Tình hình sản xuất nông nghiệp

21/07/2011 07:07:43 SA
PhuthoPortal – Dự ước đến hết tháng 7/2011, diện tích lúa mùa gieo cấy toàn tỉnh đạt 32.986 ha, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,7%; ngô gieo trồng 2.711 ha, giảm 2,7%; khoai lang gieo trồng 317 ha, giảm 19,55%; rau xanh gieo trồng 2.056 ha, tăng 3,16%;...

Tình hình sản xuất công nghiệp

21/07/2011 07:07:18 SA
PhuthoPortal - Tháng 7, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của giá cả nguyên liệu đầu vào, tuy nhiên sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh giữ ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp  tăng 9,46% so với tháng trước và tăng 15,63 % so với tháng cùng kỳ. Nguyên nhân sản xuất tháng 7 tăng là do một số đơn vị sản xuất sản phẩm mang tính chất mùa vụ đang ở chính vụ do đó sản lượng tăng khá. Trong đó:

Tình hình vốn đầu tư thực hiện

21/07/2011 07:06:51 SA
PhuthoPortal - Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ tiếp tục được các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm túc. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 7/2011 ước thực hiện 108 tỷ đồng, so với tháng trước +3,97% và bằng 80,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

21/07/2011 07:06:36 SA
PhuthoPortal - Lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ trên địa bàn tỉnh giữ mức ổn định, sức mua nhìn chung không tăng do giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ở mức cao. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh  tháng 7/2011 đạt 978,3 tỷ đồng, tăng 1,43% so với tháng trước. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 105,3 tỷ đồng, tăng 1,21%; kinh tế cá thể đạt 478,2 tỷ đồng, tăng 1,67%; kinh tế tư nhân đạt 394,8 tỷ đồng, tăng 1,2%.

Tình hình chỉ số giá tiêu dùng

21/07/2011 07:06:22 SA
PhuthoPortal - Tháng 7, nhìn chung mức độ tăng giá của các nhóm mặt hàng đã chậm lại, riêng chỉ số giá nhóm hàng thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình tiếp tục tăng cao. So tháng trước chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,24%, đây là tháng có mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm ; so với tháng cùng kỳ năm trước (sau 1 năm) CPI tăng 21,65%; so tháng 12/2010 (sau 7 tháng) chỉ số giá tiêu dùng tăng 13,6%.

Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hoá

21/07/2011 07:06:03 SA
PhuthoPortal – Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 237,8 triệu USD, tăng 33,4% so cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 212,5 triệu USD, chiếm 89,3% tổng số và tăng 33,8%.