Số liệu thống kê

6 tháng

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

23/06/2011 08:33:03 SA
PhuthoPortal - Sản xuất nông lâm nghiệp 6 tháng đầu năm 2011 gặp nhiều khó khăn do thời tiết và dịch bệnh diễn biến phức tạp, cùng với việc tăng giá các loại thức ăn chăn nuôi và vật tư đầu vào đã gây khó khăn, thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Tình hình sản xuất công nghiệp

23/06/2011 08:31:39 SA
PhuthoPortal - Thực hiện Thông tư số 07/2011/TT-BKHĐT ngày 17/5/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng (IIP)” thay thế chỉ tiêu “Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994”, do đó từ kỳ báo cáo tháng 6/2011 Cục Thống kê thống nhất công bố tốc độ tăng trưởng sản xuất của ngành công nghiệp tỉnh Phú Thọ theo chỉ số IIP của chung toàn tỉnh (không phân chi tiết theo huyện do mẫu điều tra không đảm bảo tính đại diện).

Tình hình vốn đầu tư thực hiện và xây dựng

23/06/2011 08:31:01 SA
PhuthoPortal - Ước tính vốn đầu tư thực hiện 6 tháng đầu năm 2011 đạt 4.765,2 tỷ đồng, tăng 17,65% so với cùng kỳ.

Tình hình bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng

23/06/2011 08:30:22 SA
PhuthoPortal - Mặc dù bị ảnh hưởng nặng bởi việc tăng giá, nhưng các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân được bảo đảm, sức mua tiếp tục được cải thiện.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

23/06/2011 08:30:04 SA
PhuthoPortal - Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2011 ước đạt 200,7 triệu USD, đạt 56,5% kế hoạch năm và tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình chỉ số giá tiêu dùng

23/06/2011 08:29:45 SA
PhuthoPortal - Tháng 6/2011 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn tỉnh tăng 1,91% so tháng trước. Trong số 11 nhóm mặt hàng được điều tra thường xuyên, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có chỉ số tăng cao nhất, tăng 4,4% so tháng trước.