Số liệu thống kê

Tháng 5

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

25/05/2011 04:13:37 SA
PhuthoPortal - Tổng diện tích lúa vụ chiêm xuân đã cấy toàn tỉnh đạt 35.832 ha, tăng 0,84% (+297 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình sản xuất công nghiệp

25/05/2011 04:13:15 SA
PhuthoPortal - Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5/2011 theo giá cố định 1994 trên địa bàn ước đạt 1.117,6 tỷ đồng, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình thực hiện vốn đầu tư

25/05/2011 04:12:35 SA
PhuthoPortal - Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ tiếp tục được các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm túc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

25/05/2011 04:12:13 SA
PhuthoPortal - Sau tháng cao điểm phục vụ Lễ hội Đền Hùng, hoạt động của các cơ sở kinh doanh thương mại, khách sạn - nhà hàng, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của việc tăng giá nhiều sản phẩm hàng hoá từ nhà sản xuất.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

25/05/2011 04:11:47 SA
PhuthoPortal - Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu tháng 5/2011 ước tính đạt 32,1 triệu USD, tăng 0,7% so tháng trước; trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 28,2 triệu USD, chiếm 87,9% tổng số và tương đương tháng trước.

Tình hình chỉ số giá tiêu dùng

25/05/2011 04:11:15 SA
PhuthoPortal - So tháng trước chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2011 tăng 1,3%, tuy nhiên mức độ tăng thấp hơn nhiều so tháng trước và là mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm.