Số liệu thống kê

3 tháng

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

24/03/2011 02:28:39 SA
PhuthoPortal - Do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm kéo dài, ít mưa nên ảnh hưởng đến năng suất nhiều loại cây trồng.

Tình hình sản xuất công nghiệp

24/03/2011 02:28:24 SA
PhuthoPortal - Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 3 tháng đầu năm gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của điều chỉnh tỷ giá, biến động lãi suất; giá cả xăng - dầu, điện và một số vật tư đầu vào tăng, bên cạnh đó là tình trạng cắt điện luân phiên trong tháng 3 do thiếu điện;...

Tình hình thực hiện vốn đầu tư

24/03/2011 02:28:09 SA
PhuthoPortal - Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về lĩnh vực đầu tư.

Hoạt động xây lắp

24/03/2011 02:27:43 SA
PhuthoPortal - Mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động xây lắp trên địa bàn tỉnh trong quý nhìn chung ổn định và tăng so với cùng kỳ năm trước.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

24/03/2011 02:27:12 SA
PhuthoPortal - Là Quí có Tết nguyên đán, các cấp, các ngành, các đơn vị đã chủ động nguồn hàng có chất lượng, trợ giá phù hợp cho đồng bào vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh nên đã đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

24/03/2011 02:26:30 SA
PhuthoPortal - Chính sách của Nhà nước về điều chỉnh tăng tỷ giá đồng nội tệ (thêm 0,1%) so với đồng đô-la Mỹ, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tín dụng đã góp phần ổn định thị trường. Thông qua kết quả hoạt động xuất, nhập khẩu quí I/2011 trên địa bàn tỉnh cho thấy đã đạt được kết quả bước đầu.