Số liệu thống kê

Tháng 2

Sản xuất nông, lâm nghiệp

24/02/2011 01:50:50 SA
PhuthoPortal - Trong tháng, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, nhiệt độ trung bình thấp, ít mưa; xuất hiện dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm,… đã ảnh hưởng đến sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản. Trước tình hình đó, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo chống hạn, chống rét, phòng chống dịch bệnh,… nhằm hạn chế ảnh hưởng và thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Sản xuất công nghiệp

24/02/2011 01:47:12 SA
PhuthoPortal - Trong tháng có Tết nguyên đán Tân Mão diễn ra, người lao động được nghỉ theo qui định nên sản xuất công nghiệp trong tháng giảm mạnh so tháng trước. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định năm 1994) trên địa bàn tỉnh tháng 2/2011 ước thực hiện 904,7 tỷ đồng giảm 11,4% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 18,5% so với tháng cùng kỳ.

Vốn đầu tư thực hiện

24/02/2011 01:46:34 SA
PhuthoPortal - Tháng 2, do thời gian nghỉ tết Nguyên Đán kéo dài và thời tiết mưa nhiều không thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng các công trình và hạng mục công trình.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

24/02/2011 01:45:45 SA
PhuthoPortal - Là tháng diễn ra Tết nguyên đán Tân Mão, công tác bị nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước và sau Tết được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo; đảm bảo phân phối kịp thời tới đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

24/02/2011 01:42:54 SA
PhuthoPortal - Hoạt động xuất, nhập khẩu của các đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ ổn định. Tuy nhiên, do các đơn vị được nghỉ Tết nguyên đán thời gian dài nên giá trị xuất, nhập khẩu đều giảm so tháng trước nhưng vẫn tăng so tháng cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng

24/02/2011 01:41:55 SA
PhuthoPortal - Là tháng diễn ra Tết nguyên đán và các Lễ hội truyền thống đầu xuân, nhiều nhóm hàng đã tăng giá, trong đó một số mặt hàng thiết yếu tăng mạnh vào thời điểm trước và sau Tết, làm chỉ số giá tiêu dùng tăng cao so tháng trước.