Số liệu thống kê

Năm 2011

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

23/12/2011 13:41:05 CH
PhuthoPortal - Ngay từ đầu năm sản xuất nông nghiệp và thủy sản phải đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết liên tục rét đậm, rét hại kéo dài, giữa năm mưa lớn diễn ra trên diện rộng ảnh hưởng đến thu hoạch vụ mùa và khung thời vụ sản xuất vụ đông; dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp; giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, thị trường tiêu thụ một số nông sản khó khăn... Song, các cấp, các ngành đã chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thời tiết; áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp nên sản xuất cả năm tăng khá.

Tình hình sản xuất công nghiệp

23/12/2011 13:40:30 CH
PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Phú Thọ năm 2011 tăng 4,3% so với năm 2010.

Bán lẻ hàng hoá, hoạt động các ngành dịch vụ

23/12/2011 13:40:13 CH
PhuthoPortal - Năm 2011, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trong toàn tỉnh ước đạt 11.897 tỷ đồng, vượt 7,7% kế hoạch năm, tăng 19,78% so năm 2010.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

23/12/2011 13:39:59 CH
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm 2011 của tỉnh Phú Thọ tăng 17,7% so năm trước.

Đầu tư - Xây dựng

23/12/2011 13:39:44 CH
PhuthoPortal - Vốn đầu tư thực hiện năm 2011 toàn tỉnh ước đạt 11.132,4 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2010.

Tài chính, tín dụng

23/12/2011 13:39:31 CH
PhuthoPortal - Mặc dù trong bối cảnh suy thoái kinh tế nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng, tạo ra nguồn thu cho ngân sách, góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.