Số liệu thống kê

12 tháng

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

27/12/2010 03:18:58 SA
PhuthoPortal - Do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, hạn hán xảy ra trên diện rộng, nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất thiếu nghiêm trọng; bệnh hại cây trồng, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cấp, các ngành về áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp, sản xuất cả năm giữ được đảm bảo.

Sản xuất công nghiệp, xây dựng

27/12/2010 03:18:28 SA
 PhuthoPortal - Mặc dù có gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi tăng giá của một số loại vật tư đầu vào; lượng điện cung cấp cho sản xuất bị thiếu hụt. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phục hồi nhanh, đạt tốc độ tăng trưởng cao và tương đối đồng đều ở các thành phần kinh tế.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội, vận tải, du lịch

27/12/2010 03:17:06 SA
PhuthoPortal - Do nguồn hàng đảm bảo, giá cả hợp lý, các nhà sản xuất có nhiều chính sách khuyến mãi tới người tiêu dùng và nhà phân phối; mặt khác việc tiếp tục triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có hiệu quả,  nên kết quả hoạt động của các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng cao so cùng kỳ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Tình hình thực hiện vốn đầu tư

27/12/2010 03:16:30 SA
PhuthoPortal - Đầu tư phát triển có bước đột phá, tổng khối lượng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 8.939 tỷ đồng, tăng 34,2% so năm trước.

Tình hình hoạt động Tài chính, tín dụng

27/12/2010 03:15:46 SA
PhuthoPortal - Hoạt động tài chính, tín dụng ngân hàng có chuyển biến tích cực; công tác quản lý thu, chi ngân sách được chỉ đạo chặt chẽ; đẩy mạnh phân cấp nguồn thu, uỷ nhiệm chi; nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của các cấp ngân sách, đơn vị dự toán trong quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước; chi ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm, đáp ứng chi thường xuyên và nhiệm vụ phát sinh.

Tình hình Xuất, nhập khẩu

27/12/2010 03:14:51 SA
PhuthoPortal - Tác động của biến động tỷ giá đô la Mỹ, giá vàng tới giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao phần nào ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.