Số liệu thống kê

9 tháng

Tình hình Vốn đầu tư thực hiện và Xây dựng

23/09/2011 02:12:49 SA
PhuthoPortal - Ước tính vốn đầu tư thực hiện 9 tháng năm 2011 ước đạt 7.546,9 tỷ đồng, tăng 7,85% so với cùng kỳ năm 2010.

Sản xuất nông nghiệp

21/09/2010 08:35:43 SA
PhuthoPortal - Trong thời gian qua, do thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài trên diện rộng đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất công nghiệp

21/09/2010 08:34:36 SA
PhuthoPortal - Mặc dù có gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi tăng giá của một số loại vật tư đầu vào; lượng điện cung cấp cho sản xuất bị thiếu hụt (ở quí II). Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phục hồi nhanh, đạt tốc độ tăng trưởng cao và tương đối đồng đều ở các thành phần kinh tế. Giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 1994) ước thực hiện 8.257,7 tỷ đồng tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2009 và đạt 74,1% kế hoạch năm.

Vốn đầu tư

21/09/2010 07:51:56 SA
PhuthoPortal - Đầu tư phát triển tiếp tục được đẩy mạnh, tổng khối lượng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 6.171 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 4.231 tỷ đồng tăng 109,3% so cùng kỳ (vốn ngân sách nhà nước 3.322 tỷ đồng; vốn vay từ các nguồn 868,7 tỷ đồng; vốn tự có của các doanh nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác đạt 40,7 tỷ đồng).

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội, vận tải, du lịch

21/09/2010 07:49:40 SA
PhuthoPortal - Do nguồn hàng đảm bảo, giá cả hợp lý các nhà sản xuất đã có chính sách khuyến mãi tới người tiêu dùng và nhà phân phối; mặt khác việc tiếp tục triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có hiệu quả,  nên kết quả hoạt động của các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng cao so cùng kỳ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

21/09/2010 07:46:26 SA
PhuthoPortal - Tác động của biến động tỷ giá đô la Mỹ, giá vàng tới giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao phần nào ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.