Số liệu thống kê

6 tháng

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

25/06/2010 07:05:28 SA
PhuthoPortal - Thời tiết nắng nóng kéo dài trong thời gian qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất công nghiệp

25/06/2010 03:52:45 SA
PhuthoPortal - Mặc dù còn gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi tăng giá của một số loại vật tư đầu vào; lượng điện cung cấp cho sản xuất bị thiếu hụt. Tuy nhiên, nhiều chính sách và biện pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời được thực hiện do đó sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh phục hồi nhanh, tăng mạnh so cùng kỳ. Giá trị sản xuất (theo giá cố định 1994) 6 tháng đầu năm ước thực hiện 5.220 tỷ đồng tăng 22,9% và đạt 46,8% kế hoạch năm.

Thực hiện vốn đầu tư

25/06/2010 03:51:26 SA
PhuthoPortal - Đầu tư phát triển tiếp tục được đẩy mạnh, tổng khối lượng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 4.031 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 2.551,9 tỷ đồng tăng 109,3% so cùng kỳ (vốn ngân sách nhà nước 1.983,5 tỷ đồng; vốn vay từ các nguồn 541,5 tỷ đồng; vốn tự có của các doanh nghiệp nhà nước 5,6 tỷ đồng và các nguồn vốn khác đạt 21,3 tỷ đồng.

Bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng

25/06/2010 03:49:50 SA
PhuthoPortal – Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ giữ ổn định và có mức tăng trưởng cao so cùng kỳ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

25/06/2010 03:48:18 SA
PhuthoPortal - Trong 6 tháng đầu năm 2010, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 153,9 triệu USD, đạt 52,1% kế hoạch năm và tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 180,8 triệu USD, đạt 60,2% kế hoạch năm và tăng 75,2% so cùng kỳ năm trước.

Tài chính, tín dụng và chỉ số giá tiêu dùng

25/06/2010 03:02:00 SA
PhuthoPortal - Trong 6 tháng đầu năm 2010, tổng thu ngân sách ước đạt 694 tỷ đồng, bằng 48,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 24,6% so cùng kỳ; chi ngân sách 2.173 tỷ đồng, bằng 52,2% dự toán, tăng 21,9% so cùng kỳ; trong đó: chi đầu tư phát triển 175 tỷ đồng, đạt 51,2%; chi thường xuyên 1.523 tỷ đồng, đạt 60%...