Số liệu thống kê

Tháng 5

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

25/05/2010 09:09:24 SA
PhuthoPortal - Trong tháng 5 tình hình sản xuất nông nghiệp đuợc tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển.

Sản xuất công nghiệp

25/05/2010 01:01:02 SA
PhuthoPortal - Tháng 5, một số sản phẩm sản xuất mang tính thời vụ đã vào mùa sản xuất; một số đơn vị lớn đã hoạt động trở lại sau thời gian ngừng để sửa chữa, bảo dưỡng nên sản xuất đã ổn định trở lại. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 1994) trên địa bàn tỉnh ước đạt 930,6 tỷ đồng tăng 17,7% so với tháng trước và tăng 10,9% so với tháng cùng kỳ.

Thực hiện vốn đầu tư

25/05/2010 00:59:50 SA
PhuthoPortal - Cùng với khuyến khích cho vay với lãi suất ưu đãi của Nhà nước, giá cả nguyên vật liệu dần ổn định; Bên cạnh đó, thời tiết thuận lợi, tạo điều kiện cho  xây dựng các công trình và hạng mục công trình được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo kịp thời đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

25/05/2010 00:58:32 SA
PhuthoPortal - Sau tháng cao điểm phục vụ Lễ hội Đền Hùng, hoạt động của các cơ sở kinh doanh thương mại, khách sạn- nhà hàng, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ ổn định.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

25/05/2010 00:57:20 SA
PhuthoPortal - Hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh trong tháng nhìn chung vẫn gặp khó khăn do tình hình chung. Tuy nhiên, các đơn vị đã tập trung khai thác thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới, đồng thời áp dụng các biện pháp tổ chức sản xuất hợp lý để giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chỉ số giá tiêu dùng

25/05/2010 00:56:10 SA
PhuthoPortal - Chính sách của Đảng, Nhà nước điều chỉnh về thuế, tăng lương tối thiểu cho người lao động khối hành chính sự nghiệp, phần nào đã tác động đến đời sống của nhân dân và giá cả thị trường tháng 5/2010 trên địa bàn tỉnh.