Số liệu thống kê

Năm 2010

Tình hình Vốn đầu tư thực hiện và Xây dựng

23/09/2011 02:12:49 SA
PhuthoPortal - Ước tính vốn đầu tư thực hiện 9 tháng năm 2011 ước đạt 7.546,9 tỷ đồng, tăng 7,85% so với cùng kỳ năm 2010.

Hoạt động vận tải

24/03/2011 02:25:01 SA
PhuthoPortal - Biến động tăng giá xăng, dầu đã ảnh hưởng đến tâm lý, kết quả của các cơ sở kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh trong quí. Tuy nhiên, các cơ sở vận tải đã chủ động tiết kiệm, điều chỉnh tăng giá cước ở mức hợp lý, đáp ứng nhu cầu của  nhân dân do vậy kết quả hoạt động của ngành đạt khá.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

27/12/2010 03:18:58 SA
PhuthoPortal - Do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, hạn hán xảy ra trên diện rộng, nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất thiếu nghiêm trọng; bệnh hại cây trồng, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cấp, các ngành về áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp, sản xuất cả năm giữ được đảm bảo.

Sản xuất công nghiệp, xây dựng

27/12/2010 03:18:28 SA
 PhuthoPortal - Mặc dù có gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi tăng giá của một số loại vật tư đầu vào; lượng điện cung cấp cho sản xuất bị thiếu hụt. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phục hồi nhanh, đạt tốc độ tăng trưởng cao và tương đối đồng đều ở các thành phần kinh tế.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội, vận tải, du lịch

27/12/2010 03:17:06 SA
PhuthoPortal - Do nguồn hàng đảm bảo, giá cả hợp lý, các nhà sản xuất có nhiều chính sách khuyến mãi tới người tiêu dùng và nhà phân phối; mặt khác việc tiếp tục triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có hiệu quả,  nên kết quả hoạt động của các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng cao so cùng kỳ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Tình hình thực hiện vốn đầu tư

27/12/2010 03:16:30 SA
PhuthoPortal - Đầu tư phát triển có bước đột phá, tổng khối lượng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 8.939 tỷ đồng, tăng 34,2% so năm trước.