Số liệu thống kê

12 tháng

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

23/12/2009 07:04:43 SA
PhuthoPortal - Trong năm, toàn tỉnh tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng đất đai, phát huy hệ thống các công trình tưới, tiêu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

Sản xuất công nghiệp, xây dựng

23/12/2009 07:03:57 SA
PhuthoPortal - Trải qua những tháng khó khăn trong quí I do chịu tác động của cuộc suy thoái kinh tế, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dần ổn định, hồi phục và phát triển ở những tháng cuối năm.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội

23/12/2009 07:02:52 SA
PhuthoPortal - Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, chính sách hỗ trợ lãi suất, chính sách kích cầu của Chính phủ có tác động tích cực làm hạ giá thành, giá bán nhiều loại sản phẩm; chế độ lương tối thiểu mới được thực hiện; các cơ sở hoạt động thương mại - dịch vụ tập trung các nguồn vốn kinh doanh, có chính sách bán hàng, khuyến mãi hợp lý.

Vận tải, du lịch, bưu chính viễn thông

23/12/2009 07:02:05 SA
PhuthoPortal - Hoạt động vận tải trong năm gặp nhiều khó khăn bởi giá xăng, dầu nhiều lần điều chỉnh tăng từ đầu năm.

Hoạt động đầu tư tín dụng

23/12/2009 07:01:14 SA
PhuthoPortal - Công tác thi công công trình tiếp tục được thực hiện. Tuy nhiên, khó khăn do suy giảm kinh tế, giải phóng mặt bằng, thời tiết, yếu tố trượt giá nguyên vật liệu đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các công trình và hạng mục.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

23/12/2009 06:59:14 SA
PhuthoPortal - Do tác động của suy thoái kinh tế thế giới, tỷ giá ngoại tệ (USD), giá Vàng liên tục tăng đã tác động đến hoạt động xuất, nhập khẩu của các đơn vị trên địa bàn tỉnh; Tuy nhiên, trong các tháng gần đây những khó khăn này đang từng bước được khắc phục.