Số liệu thống kê

Tháng 10

Tình hình sản xuất nông nghiệp

24/11/2009 03:03:00 SA
PhuthoPortal - Theo đánh giá bước đầu, năng suất các loại cây trồng chính vụ Mùa năm 2009 giữ được ổn định và có xu hướng đạt cao hơn so với năm 2008.

Tình hình sản xuất công nghiệp

24/11/2009 03:02:21 SA
PhuthoPortal - Qua kết quả điều tra biến động lao động của 76 doanh nghiệp công nghiệp trong tháng cho thấy, có 29 đơn vị có số lao động tăng và 37 đơn vị có số lao động giảm; Có 40.907 lao động trong danh sách có đến cuối tháng 9/2009 có việc làm thường xuyên; Số lao động trong danh sách tăng trong tháng là 903 người, chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (691 người), số lao động trong danh sách giảm trong tháng là 1.191 người, chênh lệch giảm 288 người.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

24/11/2009 03:01:33 SA
PhuthoPortal - Tháng 10, hoạt động xuất, nhập khẩu của các đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp khó khăn bởi nền kinh tế thế giới chưa phục hồi rõ rệt. So tháng trước, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đều giảm.

Hoạt động vận tải hàng hoá và hành khách

24/11/2009 03:01:01 SA
PhutoPortal - Vận tải hành khách: Sản lượng vận chuyển hành khách ước đạt 376 ngàn HK bằng 29.524,6 ngàn HK.km. So với tháng trước, số lượng HK vận chuyển tăng 4,7% và luân chuyển hành khách tăng 2%.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

24/11/2009 03:00:26 SA
PhuthoPortal - Hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị, chính sách kích cầu tiếp tục giữ cho giá bán nhiều loại hàng hoá ổn định, duy trì sức mua trên địa bàn tỉnh.

Vốn đầu tư phát triển

24/11/2009 02:56:39 SA
 PhuthoPortal - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 9, 10 gây mưa ở một số nơi làm cho tiến độ đầu tư và thi công của các công trình bị ảnh hưởng. Tổng số vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tháng 10/2009 ước đạt 312,6 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 0,4%.