Số liệu thống kê

Tháng 11

Sản xuất nông nghiệp

26/11/2009 02:26:19 SA
PhuthoPortal - Gieo trồng vụ Đông: Sản xuất vụ Đông được các cấp, các ngành chỉ đạo chặt chẽ ngay từ đầu, bám sát khung lịch thời vụ gieo trồng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; tích cực thực hiện tốt công tác cung ứng giống, vật tư, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sản xuất. Kết quả sơ bộ như sau:

Sản xuất công nghiệp

26/11/2009 02:25:53 SA
PhuthoPortal - Qua kết quả điều tra biến động lao động của 76 doanh nghiệp công nghiệp trong tháng cho thấy, có 23 đơn vị có số lao động tăng và 20 đơn vị có số lao động giảm; Có 40.887 lao động trong danh sách có đến cuối tháng 10/2009 có việc làm thường xuyên; Số lao động trong danh sách tăng trong tháng là 655 người, chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến (616 người), số lao động trong danh sách giảm trong tháng là 589 người, chênh lệch tăng 69 người. Qua đó cho thấy: việc lựa chọn lao động có chuyên môn, tay nghề cao được các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì nhằm đảm bảo ổn định sản xuất; số liệu đó cũng cho thấy sản xuất công nghiệp đang dần hồi phục.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

26/11/2009 02:25:31 SA
PhuthoPortal - Cùng với hoạt động của doanh nghiệp, hoạt động xuất, nhập khẩu của các đơn vị trên địa bàn tỉnh bắt đầu có sự ổn định trở lại. So tháng trước, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đều tăng.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

26/11/2009 02:24:51 SA
PhuthoPortal - Thực hiện thông tri của Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các doanh nghiệp, đơn vị bán hàng tiếp tục được hưởng chính sách kích cầu, làm cho giá bán nhiều loại hàng hoá ổn định, kích thích người tiêu dùng, tăng sức mua trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động vận tải hàng hoá và hành khách

26/11/2009 02:23:52 SA
PhuthoPortal - Mặc dù chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc liên tục điều chỉnh tăng giá xăng, dầu của nhà nước nhưng hoạt động vận tải tiếp tục được duy trì ổn định.

Chỉ số giá tiêu dùng

26/11/2009 02:23:16 SA
PhuthoPortal - Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được đông đảo doanh nghiệp và nhân dân hưởng ứng; Việc giữ ổn định giá của nhiều mặt hàng, chính sách khuyến mại của của nhà sản xuất, của nhà phân phối đã kích thích người tiêu dùng, làm cho chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ. Chỉ số chung tăng 0,51% so tháng trước.