Số liệu thống kê

9 tháng

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

23/09/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trong 9 tháng năm 2009 nhìn chung giữ được ổn định so với năm 2008.

Sản xuất công nghiệp

23/09/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Giá trị sản xuất (theo giá cố định 1994) ước thực hiện 6.896,8 tỷ đồng đạt 62,4% kế hoạch năm. Sau 9 tháng sản xuất công nghiệp vẫn tiếp tục giảm so cùng kỳ năm trước, tuy nhiên mức giảm đã được thu hẹp chỉ còn thấp hơn 0,8%.

Vốn đầu tư phát triển và hoạt động xây lắp

23/09/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Trong các tháng đầu năm, công tác thi công công trình gặp khó khăn do giải phóng mặt bằng, thời tiết, đặc biệt là yếu tố trượt giá nguyên vật liệu đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các công trình và hạng mục.

Tình hình Lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ và vận tải

23/09/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Trước những khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, chính sách kích cầu của Chính phủ có tác động tích cực làm hạ giá thành, giá bán nhiều loại sản phẩm; sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi, chế độ lương tối thiểu mới được thực hiện,...

Xuất, nhập khẩu hàng hoá theo lãnh thổ

23/09/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Do tác động của suy thoái kinh tế thế giới, hoạt động xuất, nhập khẩu của các đơn vị trên địa bàn tỉnh đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn; Tuy nhiên, trong các tháng gần đây các khó khăn đã được khắc phục từng bước.

Tình hình chỉ số giá tiêu dùng

23/09/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Giá nhiên liệu trong nước tăng đã kéo theo chi phí đầu vào của nhiều ngành sản xuất, dịch vụ tăng lên. Mặt khác, những tác động của chính sách kích cầu, sức mua tăng góp phần làm cho chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng nhẹ. Chỉ số chung tăng 0,40% so với tháng trước.