Số liệu thống kê

Tháng 8

Tình hình Giá tiêu dùng

26/08/2009 00:00:00 SA
PhuhtoPortal - Giá nhiên liệu trong nước tăng đã kéo theo chi phí đầu vào của nhiều ngành sản xuất, dịch vụ tăng lên. Mặt khác, những tác động của chính sách kích cầu, sức mua tăng góp phần làm cho chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ. Chỉ số chung tăng 0,29% so với tháng trước.

Ngân hàng - Tín dụng

26/08/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tính đến hết tháng 7/2009 tổng thu tiền mặt đạt 21.033,4 tỷ đồng, tăng 21,73% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi tiền mặt đạt 21.085,3 tỷ đồng, tăng 19,93%. Bội chi 51,9 tỷ đồng.

Bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

26/08/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 8 ước đạt 513,23 tỷ đồng, tăng 10,25% so với tháng trước.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

26/08/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 8, hoạt động xuất, nhập khẩu của các đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp khó khăn do chịu tác động của suy thoái kinh tế. So tháng trước, hoạt động xuất khẩu giảm, hoạt động nhập khẩu tăng nhẹ.

Tình hình sản xuất nông nghiệp

26/08/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình sản xuất nông nghiệp trong tháng 8 nhìn chung ổn định. Địa phương cần tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và cây trồng.

Giao thông vận tải

26/08/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình giao thông vận tải trên địa bàn tháng 8 tăng so với tháng trước.