Số liệu thống kê

Tháng 7

Sản xuất công nghiệp

22/07/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Giá trị sản xuất tháng 7 trên địa bàn tỉnh theo giá cố định năm 1994 ước thực hiện 844 tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước nhưng giảm 1,71% so với tháng cùng kỳ.

Sản xuất nông nghiệp

22/07/2009 00:00:00 SA
Phuthortal - Các huyện, thành, thị tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân chuyển những diện tích bị hạn không cấy được lúa sang trồng các loại cây rau, màu phù hợp nhằm khai thác tối đa quỹ đất đang sử dụng trong sản xuất nông nghiệp vụ Mùa 2009.

Hoạt động kinh doanh vận tải, bốc xếp

22/07/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Mặc dù chịu ảnh hưởng của việc Nhà nước điều chỉnh tăng giá xăng dầu, song các đơn vị vận tải đã thực hiện tốt việc phục vụ các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và vận chuyển hàng hoá cho các đơn vị sản xuất đảm bảo thuận lợi và an toàn, do vậy kêt quả đạt khá.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ)

22/07/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 7 ước đạt 20.239,3 ngàn USD, giảm 14% so tháng trước. Trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 23,3 ngàn USD, giảm 83,2; kinh tế Tư nhân ước đạt 3.272,9 ngàn USD, giảm 26,6%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 16.943,1 ngàn USD, giảm 10,5%.

Giá cả thị trường

22/07/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 7, giá cả các mặt hàng trên thị trường nhìn chung ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 so với tháng 6 năm 2009 là 100,17% (tăng 0,17%), so với cùng kỳ năm trước chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,2%, so với tháng 12 năm trước (sau 7 tháng) chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,17%.

Thương mại - giá cả

22/07/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình lưu chuyển hàng hoá, kinh doanh du lịch - khách sạn trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 giữ mức tương đối ổn định.