Số liệu thống kê

6 tháng

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

19/06/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal – Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định.

Tình hình sản xuất công nghiệp

19/06/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Sản xuất công nghiệp đang dần ổn định và có xu hướng tăng hơn những tháng đầu năm. Tính chung 6 tháng, giá trị sản xuất Công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo giá cố định năm 1994 ước thực hiện 4.207,3 tỷ đồng giảm 5,3% so với 6 tháng năm 2008 và đạt 38,1% kế hoạch năm.

Tình hình thương mại, dịch vụ

19/06/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 6 tháng đầu năm 2009 ước đạt 3.690,9 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình chỉ số giá tiêu dùng

19/06/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2009 tăng 0,08% so với tháng trước.

Vốn đầu tư phát triển và hoạt động xây lắp

19/06/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal – Vốn đầu tư phát triển và hoạt động xây lắp trong năm 2009 nhìn chung tăng hơn so với năm 2008.

Tình hình vận tải

19/06/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tuy còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của việc tăng giá xăng, dầu song các cơ sở hoạt động vận tải đã chủ động, đảm bảo phục vụ cho sản xuất, xây dựng, đáp ứng nhu cầu đi lại thường xuyên của nhân dân thuận lợi, an toàn.