Số liệu thống kê

Tháng 5

Sản xuất nông, lâm nghiệp

25/05/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Mưa kèm theo lốc trong các ngày trung tuần tháng 5 đã làm ảnh hưởng và gây thiệt hại cho sản xuất và tài sản của Nhân dân xã Mỹ Lương huyện Yên Lập với trị giá ước tính 3 tỷ đồng.

Tình hình sản xuất công nghiệp

25/05/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 5, một số sản phẩm sản xuất mang tính thời vụ đã vào mùa sản xuất; một số đơn vị lớn do tiêu thụ được lượng sản phẩm tồn kho nên sản xuất đã ổn định trở lại. Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá cố định năm 1994) Tỉnh Phú Thọ ước thực hiện 824,4 tỷ đồng tăng 10,8% so với tháng trước nhưng chỉ tương đương mức sản xuất cùng kỳ.

Tình hình giá cả thị trường

25/05/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Các chính sách đồng bộ, giải pháp kịp thời của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, kìm chế lạm phát tiếp tục phát huy hiệu quả: sức mua được duy trì, giá cả thị trường ít biến động. Tuy nhiên, chính sách điều chỉnh của Chính phủ về thuế, quyết định của Nhà nước tăng lương cơ bản cho một bộ phận người lao động là nguyên nhân chính tác động tới chỉ số giá tiêu dùng tháng 5.

Tình hình thương mại - giá cả

25/05/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal – Tình hình lưu chuyển hàng hóa – dịch vụ và hoạt động kinh doanh du lịch khách sạn nhìn tuy còn gặp khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế nhưng vẫn giữ mức ổn định.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ):

25/05/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh trong tháng vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, các đơn vị đã tập trung khai thác các thị trường truyền thống và phát triển, mở rộng các thị trường mới; đồng thời áp dụng các biện pháp, tổ chức sản xuất hợp lý để giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hoạt động vận tải

25/05/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Do ảnh hưởng tăng giá xăng, dầu đã tác động đến hoạt động ngành vận tải. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh vận tải, bốc xếp đã cố gắng duy trì và nâng cao chất lượng phượng tiện do vậy kết quả kinh doanh của ngành vận tải trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ mức ổn định.