Số liệu thống kê

Tháng 4

Hoạt động thương mại, giá cả

23/04/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Trong tháng, có diễn ra giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng, nhiều hoạt động văn hoá- thể thao- thương mại- dịch vụ diễn ra trong suốt quá trình Lễ Hội nhằm thu hút và phục vụ tốt nhu cầu người dân về thăm quan, trẩy hội do đó kết quả kinh doanh thương mại đạt khá.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

23/04/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 4, nền kinh tế thế giới và trong nước đang có những biến động, biểu hiện khác nhau; hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng đang diễn biến khác nhau. Cụ thể:

Giá cả thị trường

23/04/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 4 giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh giữ mức ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng so với tháng trước là 100,33% (tăng 0,33%), trong đó: khu vực thành thị tăng 0,38 %, khu vực nông thôn tăng 0,31%.

Hoạt động vận tải

23/04/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Nhìn chung tình hình vận tải trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 cả về doanh thu và sản lượng đều tăng so với tháng trước.

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

23/04/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 4, thời tiết có mưa trên diện rộng tạo điều kiện thuận lợi cho các cây trồng vụ chiêm xuân sinh trưởng và phát triển.

Sản xuất công nghiệp

23/04/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 4, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu phục hồi trở lại, một số doanh nghiệp đã tiêu thụ được sản phẩm, tạo việc làm cho người lao động.