Số liệu thống kê

3 tháng

Tình hình sản xuất công nghiệp

24/03/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Ngay trong những tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp đã chịu tác động chung của cuộc khủng hoảng kinh tế, nhiều đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất, sản phẩm tiêu thụ chậm.

Hoạt động vận tải

24/03/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp quí I ước đạt 209.902 triệu đồng, tăng 3,7% so cùng kỳ.

Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hoá

24/03/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Quí I/2009 so với quí cùng kỳ năm trước hoạt động xuất khẩu giữ mức ổn định, hoạt động nhập khẩu có xu hướng giảm mạnh.

Tình hình đầu tư phát triển và hoạt động xây lắp

24/03/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal – Tình hình vốn đầu tư và xây lắp nhìn chung ổn định và tăng so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, giá cả và tình hình kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng

24/03/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Trước sự ảnh hưởng suy thoái kinh tế, cùng với sự biến động phức tạp của giá cả thị trường đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động thương mại trên địa bàn trong quí đầu của năm. Nhưng nhìn chung các đơn vị kinh doanh đã đảm bảo nguồn hàng, phụ vụ tốt cho mọi đối tượng, đồng thời từng bước làm tốt công tác xúc tiến thương mại do vậy kết quả kinh doanh các đơn vị được giữ vững.

Tình hình xã hội, môi trường và chỉ số giá tiêu dùng

24/03/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal – Quý I/2009 tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục gặp khó khăn, tuy nhiên các giải pháp và nhiệm vụ đưa ra là giữ giá cả ổn định. Tình hình xã hội và môi trường, đời sống dân cư tiếp tục được đảm bảo ổn định, an ninh chính trị được giữ vững.