Số liệu thống kê

Tháng 2

Sản xuất Nông, lâm nghiệp

23/02/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Thời tiết có mưa, nắng ấm nhiều ngày trong tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản.

Sản xuất công nghiệp

23/02/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, lượng tồn kho lớn, thậm chí có doanh nghiệp ngừng hoạt động từ đầu năm.

Thực hiện vốn đầu tư phát triển

23/02/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 2, thực hiện vốn đầu tư phát triển giảm so với tháng trước, nguyên nhân do thời gian nghỉ tết Nguyên Đán kéo dài ảnh không nhỏ đến kết quả thực hiện đầu tư trong tháng.

Lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ và kinh doanh du lịch khách sạn

23/02/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal – Tình hình lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ và kinh doanh du lịch khách sạn trong tháng 2 năm 2009

Giá cả thị trường

23/02/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Trong tháng 2, giá các mặt hàng tiêu dùng về cơ bản vẫn giữ mức ổn định

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

23/02/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal – Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ) trong tháng 2 năm 2009