Số liệu thống kê

Tháng 1

Sản xuất nông, lâm nghiệp

02/02/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 1 năm 2009.

Hoạt động vận tải

02/02/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Các đơn vị đã tích cực khai thác và mở rộng thêm các tuyến phục vụ cho nhu cầu vận chuyển vật tư, hàng hoá phục vụ sản xuất, xây dựng và tết Nguyên đán Kỷ Sửu thuận lợi an toàn.

Sản xuất công nghiệp

02/02/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá cố định 1994) trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 615,5 tỷ đồng so với tháng trước giảm 13,1% và so tháng cùng kỳ giảm 19,5%.

Thực hiện vốn đầu tư phát triển

02/02/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Trong tháng, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thành công trình lớn chuyển tiếp từ năm trước chuẩn bị cho nhân dân đón Tết và phục vụ Lễ hội Đền Hùng.

Giá cả thị trường

02/02/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Là tháng có tết Nguyên đán song giá các mặt hàng tiêu dùng trên thị trường cơ bản vẫn giữ mức ổn định.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

02/02/2009 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ).