Số liệu thống kê

Tháng 11

Tình hình giá cả - thị trường trên địa bàn tỉnh

26/11/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tháng 11, tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tốt, các mặt hàng thiết yếu giá giữ được ổn định, một số mặt hàng giá đã giảm mạnh.

Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh

26/11/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tháng 11, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu giữ được ổn định và tiếp tục phát triển.

Tình hình hàng hoá - dịch vụ trên địa bàn tỉnh

26/11/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tháng 11, hoạt động lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ và kinh doanh khách sạn, nhà hàng tiếp tục giữ được ổn định và phát triển.

Tình hình hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh

25/11/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tháng 11, do giá xăng dầu giảm, các đơn vị hoạt động vận tải đã chủ động giảm giá cước, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng do vậy doanh thu chung cũng giảm theo.

Tình hình sản xuât công nghiệp trên địa bàn tỉnh

25/11/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tháng 11, Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá cố định 1994) trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ ước thực hiện 813 tỷ đồng giảm 1,5% so với tháng trước.

Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh

25/11/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tháng 11, Ước thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn đạt 143 tỷ đồng, so với tháng trước +3%.