Số liệu thống kê

Tháng 10

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh

22/10/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal – Tháng 10 cơ bản thu hoạch xong vụ mùa và triển khai gieo trồng vụ chiêm.

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

22/10/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tháng 10, giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá cố định năm 1994) trên địa bàn ước thực hiện 826,1 tỷ đồng tương đương mức sản xuất tháng 9 và tăng 14,7% so với tháng cùng kỳ năm 2007.

Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh

22/10/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tháng 10, khối lượng thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn ước đạt 148,9 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 5,1%.

Tình hình Lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ và Kinh doanh du lịch – khách sạn

22/10/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tháng 10, lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Kết quả hoạt động của các đơn vị du lịch – khác sạn giữ được ổn định và tiếp tục phát triển.

Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh

22/10/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tình hình thị trường trên địa bàn giữ được ổn định.

Tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh

22/10/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước đạt 26.641,5 ngàn USD (tăng 2,5% so với tháng trước). Tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu ước đạt 19.156,1 ngàn USD (tăng 10,8% so với tháng trước).