Số liệu thống kê

9 tháng

Tình hình sản xuất Công nghiệp trên địa bàn tỉnh

25/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - 9 tháng năm 2008, mặc dù chịu ảnh hưởng biến động của kinh tế thế giới và trong nước nhưng sản xuất công nghiệp trên địa bàn vẫn giữ được ổn định và có bước tăng trưởng khá.

Tình hình sản xuất Nông, Lâm nghiệp, Thuỷ sản trên địa bàn tỉnh

25/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 9 tháng gặp nhiều khó khăn do thời tiết và chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4.

Đời sống dân cư, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

25/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Đời sống các tầng lớp dân cư trong tỉnh gặp nhiều khó khăn. Tình hình trật tự an toàn giao thông đã được các cấp ngành triển khai thực hiện đồng bộ và giám sát chặt chẽ.

Tình hình thực hiện Vốn đầu tư phát triển và hoạt động xây lắp trên địa bàn tỉnh

25/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - 9 tháng năm 2008, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng liên tục; mưa, bão, lũ và áp thấp nhiệt đới đã gây không ít khó khăn cho việc thi công các công trình. Tuy nhiên một số công trình mục tiêu trọng điểm vẫn đảm bảo tiến độ thi công nên khối lượng thực hiện đầu tư đạt được những kết quả nhất định.

Tình hình lưu chuyển Hàng hoá - Dịch vụ và Kinh doanh du lịch - khách sạn trên địa bàn tỉnh

25/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 4.909 tỷ đồng. Tổng doanh thu hoạt động khách sạn - nhà hàng ước đạt 22,9 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá

25/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 200.236,8 ngàn USD. Tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước đạt 211.254,0 ngàn USD.