Số liệu thống kê

Tháng 8

Tình hình sản xuất Công nghiệp trên địa bàn tỉnh

09/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 1994) trên địa bàn tỉnh tháng 8 ước thực hiện 833,9 tỷ đồng tương đương với mức sản xuất tháng trước và tăng 10,1% so với tháng cùng kỳ.

Tình hình sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

09/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Nông nghiệp bị ảnh hưởng lớn do cơn bão số 4, dịch lợn tai xanh, sâu bọ hại lúa.

Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh

09/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Đầu tháng, Bão số 4 đã làm ảnh hưởng tiến độ đầu tư và thi công một số công trình, hạng mục công trình trên địa bàn.

Tình hình lưu chuyển hàng hoá, kinh doanh du lịch - khách sạn trên địa bàn tỉnh

09/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ của các cơ sở thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh giữ được ổn định. Hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn trên địa bàn tỉnh tăng khá.

Tình hình Xuất, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh

09/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Xuất khẩu hàng hoá ước đạt 23.237,6 ngàn USD, giảm 11,8% so tháng trước. Nhập khẩu hàng hoá ước đạt 21.650,5 ngàn USD, so tháng trước giảm 10,4 %.

Tình hình Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh

09/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Chỉ số giá tiêu dùng so với tháng 7 là 102,40% (tăng 2,4%). Giá vàng và đô la Mỹ so với tháng trước giảm.