Số liệu thống kê

Tháng 7

Tình hình Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Chỉ số giá tiêu dùng so với tháng 6 là 101,84% (tăng 1,84%). Giá vàng tăng, giá đô la Mỹ giảm.

Tình hình sản xuất Nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

05/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Trong tháng, thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp. Các huyện, thành, thị đang tập trung chăm sóc diện tích lúa đã cấy và các loại cây rau màu; đồng thời tiếp tục gieo trồng các loại cây rau, màu và cây công nghiệp còn trong khung thời vụ.

Tình hình sản xuất Công nghiệp trên địa bàn tỉnh

05/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Trong tháng, hoạt động công nghiệp được giữ vững. Mặc dù còn gặp khó khăn do một số sản phẩm đầu vào ở mức cao nhưng các doanh nghiệp đã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm, tạo việc làm cho người lao động.

Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh

05/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Trong tháng, thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình, cùng đó giá các loại vật liệu xây dựng vẫn còn ở mức khá cao so với cùng kỳ năm trước đã làm giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển không tăng so với tháng trước

Tình hình lưu chuyển hàng hoá, kinh doanh du lịch - khách sạn trên địa bàn tỉnh

05/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tình hình lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ, trên địa bàn tỉnh trong tháng không biến động lớn. Doanh thu hoạt động khách sạn, nhà hàng đều tăng so với tháng trước.

Tình hình hoạt động kinh doanh Vận tải, bốc xếp trên địa bàn tỉnh

05/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Doanh thu và sản lượng vận tải trong tháng đạt khá và tăng so tháng trước.