Số liệu thống kê

Tháng 5

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

09/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ).

Giá cả thị trường

09/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 - 2008

Hoạt động vận tải, bốc xếp

09/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 5/2008 hoạt động kinh doanh của ngành vận tải trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ mức ổn định.

Sản xuất nông, lâm nghiệp

09/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 - 2008

Sản xuất công nghiệp

09/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Trong tháng có thêm một số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động (chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài) và một số đơn vị đã đầu tư mở rộng sản xuất tăng công xuất thiết kế.

Đầu tư và xây dựng

09/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 5/2008, giá cả nguyên vật liệu xây dựng vẫn tăng cao, tuy nhiên khối lượng thưc hiện đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý dự kiến tăng khá cao so với tháng trước. Thời tiết thuận lợi, các công trình đê, kè, cống, xử lý sạt lở bờ sông được đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo kịp thời trước mùa mưa lũ đang đến gần.