Số liệu thống kê

6 tháng

Đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh

09/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Đời sống người dân thuộc vùng nông thôn còn gặp nhiều khó khăn. Thu nhập của công nhân viên chức lao động ổn định.

Tình hình An ninh trật tự an toàn xã hội

09/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tình hình trật tự an toàn giao thông đã được các cấp ngành triển khai thực hiện đồng bộ và giám sát chặt chẽ.

Tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh

09/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 124.897,8 ngàn USD. Tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu ước đạt 144.177,7 ngàn USD.

Tình hình Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh

09/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Chỉ số chung tháng 6 so với tháng 5/2008 tăng 1,60%. Giá vàng so tháng trước tăng 3,74%. Giá đô la Mỹ có xu hướng tăng mạnh, chỉ số so tháng trước tăng 8,45%.

Tình hình Vận tải trên địa bàn tỉnh

09/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - So với kế hoạch năm 2008 khối lượng vận chuyển hành khách đạt 43,9%; khối lượng luân chuyển đạt 44,2 %.

Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn tỉnh

09/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Năm học 2007- 2008 là năm học đầu tiên thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh ", gắn kết với việc thực hiện cuộc vận động "Hai không" với bốn nội dung trọng tâm.