Số liệu thống kê

Tháng 4

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

10/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ).

Giá cả thị trường

10/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 4/2008 giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng, tuy nhiên tốc độ tăng chậm hơn, do Nhà nước đã có những giải pháp kịp thời kìm chế lạm phát.

Lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ

09/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Trong tháng 4 năm 2008 có lễ, hội Đền Hùng; tình hình lưu chuyển hàng hoá có sôi động hơn.

Hoạt động vận tải

09/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 4/2008, hoạt động kinh doanh của ngành vận tải trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ mức ổn định, các đơn vị vận tải hành khách đã chủ động có kế hoạch huy động số lượng xe chất lượng tốt phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của khách thuận lợi và an toàn.

Sản xuất công nghiệp

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 4/2008 các doanh nghiệp tiếp tục ổn định, tập trung sản xuất phục vụ nhu cầu của nhân dân. Một số Doanh nghiệp sản xuất Chè bắt đầu vào vụ, Các doanh nghiệp thuộc khu vực có Vốn đầu tư nước ngoài có được đơn hàng ổn định và ký được nhiều hợp đồng mới.

Sản xuất nông, lâm nghiệp

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 năm 2008.