Số liệu thống kê

3 tháng

Xã hội, môi trường

10/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình xã hội, môi trường trên địa bàn tỉnh trong quí I - 2008

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

10/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ).

Đầu tư phát triển và hoạt động xây lắp

10/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Quý I/2008, thời tiết rét đậm, kéo dài liên tục trong nhiều ngày và giá cả nguyên vật liệu xây dựng ngày một tăng cao đã gây khó khăn và làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công các công trình. Tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo của các ngành các cấp, cùng với sự nỗ lực cố gắng các chủ đầu tư và đơn vị thi công nên khối lượng thực hiện các công trình xây dựng cơ bản vẫn đạt được những kết quả nhất định.

Lưu chuyển hàng hoá- dịch vụ

10/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Quí I/2008 hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh thương mại, khách sạn - nhà hàng, dịch vụ trên địa bàn tỉnh ổn định.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

10/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

Tín dụng, ngân hàng

10/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình tín dụng, ngân hàng trong quí I - 2008.