Số liệu thống kê

Tháng 1

Tình hình Lưu chuyển hàng hoá và Kinh doanh du lịch - khách sạn trên địa bàn tỉnh

10/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Mặc dù giá cả thị trường tiếp tục biến động phức tạp, nhưng hoạt động kinh doanh dịch vụ tháng 1 năm 2008 vẫn diễn ra sôi động; nguồn hàng luôn được đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của nhân dân.

Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh

10/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Dự ước tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 1/2008 đạt 19.149,7 ngàn USD, giảm 9,8% so với tháng trước; tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 1/2008 đạt 22.122,7 ngàn USD, giảm 30,8% so với tháng 12 năm 2007.

Tình hình Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh

10/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2008 so với tháng 12/2007 là 102,66% (tăng 2,66%). Giá vàng trong tháng vẫn tăng do ảnh hưởng của giá vàng thế giới, chỉ số tăng so tháng trước +4,39%. Giá đô la Mỹ tiếp tục giảm so tháng trước (- 0,34%).

Tình hình hoạt động Vận tải trên địa bàn tỉnh

10/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tuy là tháng đầu năm, song phần lớn các cơ sở kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh vẫn giữ mức kinh doanh tăng trưởng khá.

Tình hình sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

10/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Trong tháng tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đầu tháng khô hanh, giữa tháng và cuối tháng rét đậm, lượng mưa ít, độ ẩm thấp gây ra khô, hạn cục bộ ở một số địa phương làm ảnh hưởng tới khâu làm đất và gieo trồng vụ chiêm xuân.

Tình hình sản xuất Công nghiệp trên địa bàn tỉnh

10/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Trong tháng một số doanh nghiệp đã hoàn thành đầu tư nâng công suất và tăng thêm dây chuyền sản xuất sản phẩm mới nên sản lượng tăng khá; mặt khác sau khi Việt Nam gia nhập WTO một số doanh nghiệp trong ngành may sản xuất ổn định, sản lượng tăng cao nên giá trị sản xuất tăng khá cao so với tháng cùng kỳ.