Số liệu thống kê

Tháng 11

Tình hình Giá cả - Thị trường trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Chỉ số giá tiêu dùng so với tháng trước là 100,81% (tăng 0,81%). Giá vàng trong tháng tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của giá vàng thế giới đang tăng mạnh. Giá Đô la Mỹ giảm so tháng trước 0,24%.

Tình hình xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh

06/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 19.872,5 ngàn USD, tăng 11,8% so với tháng trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 29.553,9 ngàn USD, tăng 8,8% so với tháng trước.

Tình hình Lưu chuyển hàng hoá và Kinh doanh du lịch - khách sạn trên địa bàn tỉnh

05/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giá cả thị trường biến động phức tạp... Song tình hình hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh thương mại, khách sạn - nhà hàng, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn giữ mức kinh doanh ổn định và phát triển.

Tình hình hoạt động Vận tải trên địa bàn tỉnh

05/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tình hình doanh thu vận tải và sản lượng vận tải trong tháng.

Tình hình sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

05/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Năng suất và sản lượng cây lương thực được thu hoạch và gieo trồng đều tăng so với cùng kỳ.

Tình hình sản xuất Công nghiệp trên địa bàn tỉnh

05/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tháng 11, một số doanh nghiệp khu vực Nhà nước Trung ương đã hoàn thành công tác duy tu, sửa chữa định kỳ máy móc thiết bị và trở lại sản xuất, một số doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã đầu tư mở rộng sản xuất và số lượng đơn vị ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng lên.