Số liệu thống kê

Tháng 8

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội - chỉ số giá tiêu dùng trong tỉnh

09/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - 1. Tình hình lưu chuyển hàng hoá- dịch vụ: 2. Tình hình giá cả thị trường

Tình hình hoạt động vận tải trong tỉnh

09/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - 1. Doanh thu vận tải. 2.Sản lượng vận tải

Tình hình Thực hiện vốn đầu tư phát triển trong tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tháng 8/2007 ước đạt 111.423 triệu đồng, giảm 5,4% (-6.360 triệu đồng) so với tháng trước . Trong đó: nguồn Vốn ngân sách nhà nước đạt 70.600 triệu đồng, chiếm 63,4% trong tổng số và giảm 9,7% (-7.617 triệu đồng) so với tháng trước; vốn vay từ tất cả các nguồn đạt 35.650 triệu đồng); vốn tự có của các doanh nghiệp nhà nước đạt 2.400 triệu đồng.

Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ):

Tình hình sản xuất nông – lâm nghiệp trong tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Thời tiết trong tháng thuận lợi cho cây trồng phát triển. Các địa phương tập trung chống hạn, chăm sóc làm cỏ, bón phân, phun thuốc trừ sâu bệnh cho lúa và rau màu; đồng thời tăng cường chỉ đạo gieo trồng một số cây trồng vụ mùa còn trong khung thời vụ.

Tình hình sản xuất Công nghiệp trong tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 8/2007, kết quả sản xuất tăng không cao so với tháng trước do năng lực sản xuất các sản phẩm chủ yếu đã đạt mức cho phép của công suất máy móc thiết bị; tuy nhiên sản xuất tăng khá cao so với tháng cùng kỳ năm trước do có sự đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng công suất máy móc thiết bị chủ yếu đối với sản phẩm xi măng và sản phẩm may.