Số liệu thống kê

9 tháng

Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hoá

02/10/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ)

Tình hình thu -chi ngân sách và một số tình hình xã hội khác

17/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal 1.Thu - chi ngân sách. 2.Tình hình xã hội khác

Tình hình hoạt động vận tải

16/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - 9 tháng năm 2007, hoạt động kinh doanh vận tải có nhiều yếu tố không thuận lợi, sự điều chỉnh tăng giá xăng dầu của nhà nước đã làm ảnh hưởng trực tiếp kết quả kinh doanh. Tuy nhiên các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn chủ động khai thác nguồn hàng, luồng hàng vận chuyển và thường xuyên đổi mới, nâng cấp trang thiết bị vận tải... nên doanh thu và sản lượng 9 tháng đầu năm 2007 đạt khá đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển vật tư hàng hoá phục vụ cho sản xuất, xây dựng cũng như nhu cầu đi lại thường xuyên của nhân dân.

Tình hình thương mại - giá cả trong tỉnh

16/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch 9 tháng đầu năm 2007 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khá. Ngành thương mại đã có nhiều cố gắng trong định hướng kinh doanh, thu hút sức mua của khách hàng, mở rộng việc bán hàng theo hướng văn minh thương mại. Các doanh nghiệp tăng cường khai thác nguồn hàng ký kết các hợp đồng kinh doanh.

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Sản xuất nông, lâm nghiệp- thuỷ sản, 9 tháng mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết, thiên tai, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi song cơ bản vẫn giữ được ổn định.

Tình hình sản xuất công nghiệp

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - 9 tháng năm 2007 sản xuất Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục ổn định và mức tăng trưởng khá. Nhiều doanh nghiệp sản xuất Công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tìm kiếm được thị trường tiêu thụ sản phẩm nên sản lượng tăng khá cao. Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá cố định 1994) ước thực hiện 5.974,8 tỷ đồng tăng 15,4% so cùng kỳ và bằng 72,5% kế hoạch năm.