Số liệu thống kê

Tháng 7

Tình hình hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal: Trong tháng 7/2007 do thời tiết khô hanh thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư hàng hoá phục vụ cho sản xuất, xây dựng và nhu cầu đi lại của nhân dân (chủ yếu là học sinh đi thi) tăng, vì vậy doanh thu và sản lượng vận tải đạt khá và tăng so tháng trước.

Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hóa (theo lãnh thổ) trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal: Xuất khẩu hàng hoá tháng 7/2007 của các đơn vị, doanh nghiệp xuất khẩu đóng trên địa bàn tỉnh Phú thọ, nhìn chung ổn định và phát triển. So với tháng trước, tình hình nhập khẩu tăng 11%.

Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal: Tháng 7/2007 giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh có biến động, chỉ số chung so tháng trước tăng 0,91%. Trong đó: Thị trường khu vực thành thị tăng 0,72%, thị trường nông thôn tăng 0,98%. So với tháng 12 năm trước, tức là sau 7 tháng chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,13% (thị trường thành thị tăng 5,89%; thị trường nông thôn tăng 6,23%).

Tình hình lưu chuyển hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal: Tháng 7 các cơ sở kinh doanh thương mại, khách sạn - nhà hàng, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn giữ mức kinh doanh ổn định.

Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal: Tháng 7 năm 2007, thời tiết nắng nóng kéo dài kèm theo mưa lốc cục bộ ở một số huyện đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất và làm thiệt hại tài sản của nhân dân. Các địa phương đã khắc phục hậu quả, tập trung tiếp tục gieo cấy lúa và trồng các cây màu, cây công nghiệp hàng năm trong khung thời vụ.

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Trong kỳ các cơ sở trong ngành Chè đang vào chính vụ sản xuất, giá chè búp ổn định nên sản xuất tăng khá; mặt khác các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có sự tăng qui mô sản xuất.