Số liệu thống kê

6 tháng

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

10/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal: Sản xuất Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và có mức tăng trưởng khá. Việc sắp xếp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nhà nước đạt kết quả tốt (một số doanh nghiệp Nhà nước sau khi chuyển đổi đã sớm ổn định và có hướng sản xuất mới); khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được tăng lên về số lượng đơn vị và quy mô sản xuất, là những nhân tố thúc đẩy tốc độ tăng chung toàn tỉnh.

Tình hình văn hoá - xã hội trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal: 6 tháng đầu năm 2007, các lĩnh vực hoạt động xã hội giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao đạt được nhiều kết quả; đời sống các tầng lớp dân cư trong tỉnh nhìn chung ổn định và được cải thiện một bước, nhiều hộ đã thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal: Trong 6 tháng đầu năm, sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản có nhiều khó khăn. Thời tiết diễn biến phức tạp; đầu vụ rét đậm, hạn kéo dài, giữa vụ xảy ra bão lốc cục bộ kèm theo mưa đá, nước mưa có hàm lượng a xít cao gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình thụ phấn của các cây trồng; nhiệt độ cao hơn năm trước từ 2 đến 3oC không thuận cho sinh trưởng, phát triển cây trồng; sâu bệnh phát sinh trên diện rộng ở các trà lúa vụ chiêm xuân như bệnh sinh lý vàng và khô đầu ngọn lá, dầy nâu, khô vằn, sâu cuốn lá nhẹ ... Giá cả một số vật tư phục vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp tăng cao làm hạn chế việc đầu tư thâm canh như giống, phân bón, xăng dầu…

Tình hình vốn đầu tư phát triển và hoạt động xây lắp

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal: 6 tháng đầu năm 2007, thời tiết thuận lợi cho việc thi công các công trình. Vốn đầu tư phát triển thuộc tất cả các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.334.023 triệu đồng. Hoạt động sản xuất xây lắp trên địa bàn ổn định, kết quả sản lượng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal:6 tháng đầu năm 2007 tình hình kinh doanh thương mại, dịch vụ của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn giữ mức kinh doanh ổn định. Mặc dù thời gian qua ảnh hưởng sự tác động của việc tăng giá vàng, giá đô la mỹ, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm,…song hoạt động kinh doanh thương mại vẫn đạt được kết quả khá.

Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ) trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal: 6 tháng đầu năm 2007, tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.