Số liệu thống kê

3 tháng

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh

09/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình trồng chọt và chăn nuôi trên địa bàn nhìn chung ổn định và đang trên đà phát triển. Diện tích đất trồng rừng tuy giảm nhưng do vấn đề hạn hán kéo dài.

Tình hình hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Trong điều kiện khó khăn về vốn và cạnh tranh của nền kinh tế nhiều thành phần, các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã chủ động khai thác nguồn hàng, luồng hàng vận chuyển, thường xuyên nâng cấp trang thiết bị vận tải.

Tình hình tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Trong quý I, ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã triển khai kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chế độ của ngành đến các tổ chức tài chính tín dụng trên địa bàn. Ngành đã chủ động đảm bảo thu - chi cho các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, làm tốt công tác điều hoà tiền mặt và an toàn kho quỹ.

Tình hình xã hội, môi trường trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Đời sống nhân dân ổn định, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thực hiện tốt các nhiệm vụ được đề ra trong năm 2007.

Tình hình chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và đô la Mỹ trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Xu hướng đời sống của bộ phận lớn nhân dân ổn định và được cải thiện hơn nên nhu cầu tiêu dùng, mua sắm tăng cao, rõ rệt nhất là vào các dịp lễ tết. Tình hình giá cả nhìn chung ổn định, nhiều mặt hàng vẫn giữ giá hoặc có nhích lên nhưng không đáng kể so với trước tết.

Tình hình xuất, nhập khẩu

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực.