Số liệu thống kê

Tháng 5

Tình hình vận tải trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal: Tháng 5/2007 hoạt động kinh doanh của ngành vận tải trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ mức ổn định.

Tình hình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal: Ước thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tháng 5/2007 đạt 161.562 triệu đồng, so với tháng trước giảm 3,8%.

Tình hình thương mại giá cả trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal: Tháng 5/2007 tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh nhìn chung biến động không đáng kể. Chỉ số giá tiêu dùng chung so tháng trước tăng 0,36%; trong đó thị trường thành thị tăng 0,40%, thị trường nông thôn tăng 0,34%. So với tháng 12 năm trước (sau 5 tháng) chỉ số giá tăng 4,62%.

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

05/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal: Tháng 5 năm 2007, nhìn chung thời tiết thuận cho cây trồng phát triển, thời kỳ lúa trổ bông, vào chắc chín, tuy nhiên do chuyển mùa có bão lốc cục bộ kèm theo mưa rào ở một số huyện trong tỉnh làm ảnh hưởng bị dập đổ một số diện tích lúa và cây màu. Hiện nay các địa phương tích cực chăm sóc các loại cây trồng, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa, bước vào thu hoạch lúa chiêm xuân đồng thời khắc phục thiệt hại do mưa lốc gây ra.

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

05/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal: Tháng 5/2007, kết quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt thấp là do thời tiết không thuận lợi, các doanh nghiệp sản xuất chè gặp khó khăn trong khâu thu mua nguyên liệu; mặt khác một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã ngừng sản xuất do thay đổi người đứng đầu đơn vị đã phần nào ảnh hưởng kết quả chung.