Số liệu thống kê

Tháng 2

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 2 năm 2007 có tết nguyên đán Đinh hợi, hoạt động thị trường diễn ra sôi động hơn, các điểm bán lẻ hàng hoá được mở rộng, chuẩn bị lượng hàng hoá dồi dào nhằm phục vụ cho nhân dân trong dịp tết.

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 2 có nghỉ tết Nguyên đán Đinh Hợi (số ngày nghỉ bình quân của các doanh nghiệp từ 4 đến 5 ngày), mặt khác một số doanh nghiệp chưa đến vụ sản xuất ảnh hưởng kết quả chung.

Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Thời tiết thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng, mở rộng các công trình, các chủ đầu tư đều quan tâm chỉ đạo đảm bảo tiến độ.

Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ)

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Hoạt động xuất, nhập khẩu trong tháng trên địa bàn tỉnh đều tăng so với chỉ tiêu đề ra

Tình hình giá cả thị trường

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng có tết Nguyên Đán, giá cả thị trường biến động đáng kể (chủ yếu hàng lương thực - thực phẩm).

Hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng có Tết Nguyên đán nhu cầu đi lại của nhân dân tăng nên khối lượng vận chuyển và luân chuyển hành khách trong tháng đạt khá.