Số liệu thống kê

Tháng 1

Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Thời tiết ít mưa, tạo điều kiện tốt cho các công trình đang thi công và khởi công các công trình mới.

Hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình xuất nhập khẩu trong tháng tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn chưa đạt mục tiêu đề ra

Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Phú thọ trong tháng 01 năm 2007, có biến động tăng so tháng trước.

Tình hình lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Hoạt động thị trường diễn ra sôi động, các cửa hàng, quầy hàng, hàng hoá nhiều mẫu mã, nhiều chủng loại phong phú, giá cả phù hợp.

Hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh

08/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Các cơ sở kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh vẫn giữ mức kinh doanh ổn định.

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

05/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 1/2007 một số doanh nghiệp sản xuất chè hết mùa vụ sản xuất đã đóng máy, một số đơn vị tiến hành ngừng sản xuất một số phân xưởng để sửa chữa đã ảnh hưởng sản lượng giảm so tháng trước.