Số liệu thống kê

NĂM 2007

Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hoá

02/10/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ)

Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá

02/10/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá năm 2007 đạt 182.258 ngàn USD, tăng 37,8% so với năm 2006. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá năm 2007 đạt 218.369 ngàn USD, tăng 25,7% so với năm 2006.

Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ)

18/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ)

Tình hình hoạt động vận tải trong tỉnh

18/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Nhìn chung doanh thu và sản lượng của các đơn vị, cơ sở kinh doanh vận tải trong tháng đạt khá và tăng so tháng trước, chủ yếu do các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tập trung sản xuất vào cuối năm, nhu cầu vận chuyển vật tư, hàng hoá phục vụ sản xuất tăng.

Tình hình thu -chi ngân sách và một số tình hình xã hội khác

17/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal 1.Thu - chi ngân sách. 2.Tình hình xã hội khác

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

17/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 10, các địa phương cơ bản thu hoạch xong vụ mùa; chỉ còn số ít diện tích lúa và các cây màu, rau đậu gieo trồng muộn đang được các địa phương khẩn trương tập trung thu hoạch nhanh gọn tạo điều kiện tốt để triển khai sản xuất gieo trồng cây vụ đông.