Số hóa truyền hình mặt đất

Văn bản địa phương

Rà soát các hộ nghèo, cận nghèo đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số

03/01/2018 14:19 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 27/12, UBND tỉnh đã có văn bản số 5824/UBND-KGVX về việc rà soát, hộ nghèo, cận nghèo đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.


Việc triển khai Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tưởng Chính phủ đã được các cấp, ngành trong tỉnh thực hiện quyết quyết liệt. Tỉnh Phú Thọ đã triển khai thực hiện đúng lộ trình Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất, hoàn thiện việc hỗ trợ, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, đến nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hộ nghèo, cận nghèo thuộc địa bàn các huyện Hạ Hòa, Thanh Sơn, Tân Sơn, Đoan Hùng không thu được sóng truyền hình số mặt đất (vùng lõm).
Để giải quyết tình trạng nêu trên, Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam có phương án hỗ trợ đầu thu DTH để thu xem truyền hình số qua vệ tinh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương nêu trên lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo đang sử dụng máy thu hình tương tự, chưa có đầu thu truyền hình số DVB-T2, chưa sử dụng một trong các phương thức truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình IPTV báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 9/01/2018 để tổng hợp đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)