Số hóa truyền hình mặt đất

Văn bản địa phương

Văn bản số 2525/UBND-KGVX ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh về vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất khi ngừng phát sóng ATV tại Tam Đảo và Việt Trì

20/06/2017 01:23 SA

Xem cỡ chữ Email Print
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)