Số hóa truyền hình mặt đất

Văn bản địa phương

Văn bản số 2510/UBND- KGVX ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh về việc xác định đối tượng hỗ trợ đầu thu truyền hình số

20/06/2017 01:22 SA

Xem cỡ chữ Email Print
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)