Số hóa truyền hình mặt đất

Văn bản

Rà soát các hộ nghèo, cận nghèo đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số

03/01/2018 14:19:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 27/12, UBND tỉnh đã có văn bản số 5824/UBND-KGVX về việc rà soát, hộ nghèo, cận nghèo đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.