Quy hoạch - kế hoạch

QUY HOẠCH

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

21/01/2019 10:53 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Ngày 21/1/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)